Körkort-script

Körkort is a script for dealing with photos for Swedish driver licenses. Because the script is only relevant to Swedes, the below text is in Swedish.

Körkort är ett scriptpaket med funktioner som gör det lätt för dig som fotograf att snabbt generera rätt storlek på körkortsbilder.

Att köpa Körkort-scriptet

Körkort kostar 250 SEK inkl moms. En licens per användare. Skicka ett email till kjell@irstafoto.se med din postadress och begär en faktura så får du lösenordet till zipfilen.

Scriptet gör det så lätt att hantera körkortsbilder att du tjänat igen kostnaden efter ditt första jobb.

Ladda ned och installera Körkort-scriptet

OBS! Ny version med buggfix 2023-01-14 Ladda ned igen för att uppdatera.

För att ladda ned körkort-scriptet, högerklicka på Download-knappen och välj "Spara som".

OBS: Packa upp zipfilen och ange det lösenord jag skickat till dig.

Dubbelklicka sedan på "install-korkort.jsx" för att installera scriptet. Detta bör starta Photoshop som sedan frågar om du vill installera en action (funktionsmakro). Om det händelsevis inte fungerar att dubbelklicka kan du installera scripten genom att göra File > Scripts > Browse... i Photoshop och välja "install-korkort.jsx".

Efter installationen kommer du att ha tre st actions, "1. Haka/pupill", "2. Klipp ut", samt "3. 8up" i din actionpalett. Välj Window > Actions om du inte ser din actionpalett.

Att använda Körkort

Öppna en bild, välj linjalverktyget i Photoshop och dra en linje mellan pupillen och hakan. För att snabbt välja linjalverktyget, tryck några gånger på Shift-I. Kör sedan "1. Haka/pupill". Bilden skalas då om så att måttet mellan haka och pupill blir ca 16mm. Scriptet lägger sedan ut en 35x45mm markering och byter automatiskt till verktyget Markeringsram. Beskär sedan bilden med "2. Klipp ut". Du har nu en 35x45mm bild med korrekt avstånd mellan haka och pupill, klar att skriva ut!

Om du önskar skriva ut 8 st av dessa bilder på ett 10x15 cm fotopapper kan du köra "3. 8up".

Övrigt

Trafikverkets instruktioner för körkortsfoto

About

Körkort is ©Kjell Post. Feel free to contact me if you are in need of Photoshop scripting.